Reken- en Taaltraining

Tijdens de training worden verschillende vaardigheden, strategieën en onderwerpen behandeld op het gebied van rekenen of taal. Voor onze trainingen werken wij met een uitgebreide online leeromgeving in combinatie met het materiaal van KNAP! en directe ondersteuning en uitleg door de begeleider.

De online leeromgeving

In deze online leeromgeving voor leerlingen in het basisonderwijs wordt op alle niveaus uitleg gegeven én geoefend met taal en rekenen. KNAP! maakt voor elke leerling een account aan in deze omgeving zodat zij gestructureerd en op hun eigen niveau kunnen oefenen. De begeleider selecteert de opdrachten voor de leerlingen, kijkt naar de behaalde resultaten en stuurt direct bij door middel van uitleg en het aanbieden van de juiste extra opdrachten en leerstof.

Hoe ziet een groepstraining er uit?

Hersenen activeren: We starten altijd met een gezamenlijk taal- of rekenspelletje om de hersenen te activeren.

Individueel aan de slag: De leerling gaat individueel aan de slag in de online leeromgeving met de onderwerpen die hij of zij lastig vindt. De begeleider geeft uitleg over de onderwerpen waar nodig. De leerling werkt op het eigen tempo, door de voor hem of haar belangrijke stof heen.

Werkblad: Heeft het kind in de online omgeving de stof begrepen en goed geoefend? Dan mag hij of zij dit ook op papier laten zien! Zo controleren we of de leerling de leerstof ook op papier kan toepassen.

Afsluiting: We sluiten de training af met de rondvraag ‘wat heb je geleerd vandaag?’.

Kortom:

  • Leerlingen uit verschillende leerjaren en met verschillende niveaus kunnen samen in een groep.
  • De training kan wekelijks of twee keer per week gegeven worden.
  • De duur van de training is in overleg; 1 uur, 1,5 uur of 2 uur per keer.
  • De groepstraining wordt in een reeks van 5 of 10 keer gegeven.