PIENTER workshop

De training

De leerling wordt in drie workshops expert op het gebied van samenvatten, plannen en motivatie & concentratie. Deze vaardigheden zijn nodig om de middelbare schoolcarrière met succes te doorlopen. Door het volgen van deze workshops zal de leerling efficiënter en slimmer leren.

Leer leren training

Hoe ziet een groepstraining er uit?

Hersenen activeren: Voorkennis wordt geactiveerd door de leerlingen te vragen wat zij al weten van dit onderwerp en in hoeverre er al gebruik wordt gemaakt van de studievaardigheid.

Aan de slag met de theorie: De theorie wordt klassikaal toegelicht. De leerlingen gaan daarna individueel actief aan de slag met de theorie in de e-learning omgeving P!ENTER. Ze kijken filmpjes, maken opdrachten en reflecteren op het eigen handelen. De begeleider geeft extra uitleg over de onderwerpen waar nodig.

In de praktijk brengen: De leerlingen maken opdrachten bij de theorie die in P!ENTER aan de orde is gekomen zoals een samenvatting maken, een toetsplanning maken, een plan van aanpak schrijven voor het vasthouden van de concentratie, etc. De opdrachten worden klassikaal besproken. Op deze manier leren de leerlingen van elkaars inzichten en kunnen ze elkaar bevragen.

Afsluiting: De training wordt afgesloten door te kijken naar wat de leerlingen hebben geleerd en hoe zij dit zelf in de praktijk kunnen brengen. Aan het einde wordt er vooruit geblikt naar de volgende training en de studievaardigheid die dan aan bod komt.

Inhoud van de leermodules in P!ENTER die in de workshops behandeld worden:

Samenvatten:
Hier hoort onder andere het scheiden van hoofd- en bijzaken, verschillende soorten samenvattingen gebruiken en slim onderstrepen bij.

Plannen:
Bij het onderdeel plannen wordt er onder andere aandacht besteed aan het plannen van de toetsweek, prioriteiten stellen en het maken van een goede dagplanning.

Motivatie & Concentratie:
Hoe zorg je dat je gemotiveerd blijft en hoe maak je voor jezelf de perfecte leeromgeving. Daarnaast komt het stellen van doelen, reflecteren en omgaan met uitstelgedrag aan bod.

P!ENTER:

Deze online leeromgeving is door KNAP! ontwikkeld om leerlingen te ondersteunen bij het aanleren van de verschillende (studie)vaardigheden.

Naast de onderwerpen en studievaardigheden die er tijdens de workshops besproken worden, bevat P!ENTER nog veel meer modules met belangrijke kennis, zoals woordjes leren, slim wiskunde maken en leren, het leren voor diverse vakken en mindmappen. De leerlingen krijgen daarom na afloop van de workshop nog een maand toegang tot P!ENTER om deze onderdelen thuis zelfstandig te maken. 

Kortom:      

  • De leerling leert alles van samenvatten, plannen, concentratie en motivatie.    
  • Leerlingen uit verschillende leerjaren en met verschillende niveaus kunnen samen in één groep.
  • Eén workshop duurt 2 uur, de totale reeks is dus 6 uur.