MILS

De MILS

De MILS is een leervoorkeurentest die is ontwikkeld door Bureau van Bodegom. Uit deze test volgt een duidelijk leerstijlenprofiel waarmee de leerling inzicht krijgt in de eigen leervoorkeuren en op efficiënter en slimmer kan leren.

We kijken welke leerstrategie goed bij de leerling past, maar ook welke leerstrategie nog verder ontwikkeld kan worden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand hoog scoort op tekstverwerken en snel leert uit een boek, maar een lage auditieve score heeft en dus weinig oppikt uit gesproken informatie.

De leerling krijgt aan de hand van de scores van de MILS studietips passende bij zijn/ haar leervoorkeur. Door het toepassen van deze tips en adviezen leert de leerling veel efficiënter en effectiever; meer leren in minder tijd!

De zes leervoorkeuren

De MILS bestaat uit 6 leervoorkeuren:

Luisterknap: hoe snel en makkelijk neemt de leerling informatie van gesproken tekst op.

Woordknap: vind de leerling het fijn om informatie op te nemen door te lezen of te schrijven.

Stappen denken: hoeveel structuur vind een leerling prettig tijdens het leren. Wordt er in kleine stapjes gewerkt of wordt er vanuit het grotere geheel geleerd.

Beweging nodig: heeft de leerling veel of weinig beweging nodig bij het opnemen van kennis en hoe lang kan een leerling geconcentreerd werken.

Beeldknap: zijn beelden ondersteunend bij het opnemen van informatie of ervaart de leerling plaatjes juist als storend.

Samen leren: vindt de leerling het prettig om samen met een ander te leren of gaat hij/zij juist liever individueel aan de slag.

Hoe werkt het?

We nemen de MILS af in een kleine groep. Daarna bespreken we de scores op de verschillende onderdelen en geven we studietips die passen bij het leervoorkeurenprofiel van de leerlingen. De leerling, ouders en school ontvangen binnen een week een uitgebreid verslag met alle tips en adviezen die passen bij de leervoorkeuren van de leerling.

Kortom: 

  • De totale afname inclusief nabespreking is een uur.
  • De leerling krijgt het leervoorkeurenprofiel direct mee naar huis.
  • De ouders en leerkracht ontvangen binnen een week het volledige verslag met alle studietips passende bij het leervoorkeurenprofiel.