Boost groepslessen

De Boost groepsles 

Bij KNAP! krijgt de leerling de individuele aandacht en begeleiding die nodig is om weer op het juiste niveau te komen. De bijlessen zijn één-op-één, waardoor de les altijd is aangepast aan de behoefte van de leerling. Per bijles wordt er gericht aan één vak gewerkt.

Examenbijles

Hoe ziet een Boost groepsles er uit?

Start van de lessenreeks: Aan het begin van de lessenreeks wordt besproken waar de leerling tegenaan loopt en met welke specifieke onderdelen de leerling gaat oefenen. Hierbij wordt gekeken naar toetsen die onvoldoende zijn gemaakt en de informatie van de vakdocent. De doelen en planning van de leerstof wordt in een leerplan vastgelegd.

Begin van de les: Per les wordt samen met de leerling een doel gesteld. Daarnaast bespreken de leerling en de begeleider samen de stof van de les waarbij de leerling direct vragen kan stellen.

Tijdens de les: De leerling gaat zelfstandig aan de slag met de lesstof door het maken van een samenvatting en de bijbehorende opdrachten. De leerling kan vragen stellen en waar nodig geeft de begeleider extra uitleg. Er wordt geoefend met de stof totdat de leerling deze beheerst. Wanneer er meerdere leerlingen met dezelfde stof moeite hebben, geeft de begeleider een klassikale uitleg.

Afsluiting: Aan het eind van de les bespreken leerling en begeleider welke doelen zijn behaald en wordt de belangrijkste theorie herhaald. De leerling krijgt, waar nodig, aandachtspunten mee om de komende tijd op te letten of zelfstandig mee te oefenen. De begeleider schrijft een kort evaluatieverslag over de les en deelt deze met de betrokkenen via de mail.

Kortom:       

  • De lessen worden in een reeks van 5 of 10 keer gegeven.
  • Er wordt gericht aan de slag gegaan met één specifiek vak.
  • Per reeks wordt er per leerling een leerplan gemaakt.
  • Tijdsduur in overleg; 1 uur, 1,5 uur of 2 uur per leerling per keer.