Bijles basisonderwijs

Bijles op maat

Met KNAP! krijgt de leerling de individuele aandacht en begeleiding die nodig is om weer aan te haken bij de rest van de klas. De bijlessen zijn één-op-één waardoor de les altijd wordt aangepast aan de behoefte van de leerling. De bijles is gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden rekenen, taal en begrijpend lezen.

basisschoolbegeleider

Hoe ziet een bijles er uit?

Start lessenreeks: Aan het begin van de lessenreeks wordt besproken waar de leerling tegenaan loopt en wat de doelen zijn waaraan gewerkt wordt.

Begin van de les: Bij de start van de bijles bespreken we met de leerling welke lesstof behandeld wordt en wat het doel van de les is. Wanneer er voor dit vak al eerder bijlessen zijn geweest herhalen we samen waar de vorige keer aan gewerkt is en controleert de begeleider of de leerstof is blijven hangen.

Tijdens de les: Vervolgens gaan we aan de slag met de doelen en leerstof voor die dag. De begeleider legt lastige onderdelen uit en oefent samen met de leerling totdat deze de stof beheerst.

Afsluiting: Aan het eind van de les bespreken we nogmaals de doelen van die les en de tips die gegeven zijn. De leerling krijgt, waar nodig, aandachtspunten mee om de komende tijd op te letten of zelfstandig mee te oefenen. De begeleider schrijft een kort evaluatieverslagje over de les en deelt deze met de betrokkenen via de mail.

Kortom:

  • Aan de slag met taal, rekenen of begrijpend lezen.
  • Gericht oefenen met de onderdelen waar de leerling moeite mee heeft.      
  • Tijdsduur in overleg; 1 uur, 1,5 uur of 2 uur per leerling per keer.     
  • Na elke bijles wordt er een bijlesverslag verstuurd.        
  • Bijlessen worden meestal in een reeks van 5 of 10 keer gegeven. Een losse bijles is ook mogelijk.

Duo bijlessen

Het is ook mogelijk om de bijlessen in te plannen voor 2 leerlingen die met dezelfde onderdelen moeite hebben. Het is dan wel belangrijk dat deze leerlingen op hetzelfde niveau zitten en dezelfde ondersteuningsvraag hebben.