KNAP! Visie

KNAP! Visie en werkwijze

 

KNAP! Studiebegeleiding gaat uit van ieders eigen talenten op het gebied van leren. Waar ben jij knap in?

 

Persoonlijke aanpak (maatwerk)

Kinderen hebben verschillende leerstijlen. Bij KNAP! kijken we op welke manier een leerling het beste leert en passen daar de begeleiding op aan. We hebben alle hulpmiddelen in huis om begeleiding te bieden bij de persoonlijke leervoorkeur. Het uitgangspunt van onze begeleiding is een positieve en persoonlijke benadering in een veilige omgeving. We willen dat iedereen zich thuis voelt bij KNAP!

 

Hoe zie je dit dagelijks terug bij KNAP!?

 

Positieve mindset: Een positieve mindset (ik wil), een idee van competentie (ik kan) en openstaan voor het leren (ik doe) zijn minstens zo belangrijk voor goede leerprestaties als kennis alleen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, neemt een leerling sneller en efficiënter kennis op en behaalt daardoor hogere resultaten. Onze begeleiders zijn getraind om deze positieve mindset te activeren.

 

Leer Leren: Met de training Leer Leren leren scholieren hoe ze slim en effectief kunt leren. Aan het eind van de training stelt de leerling zichzelf doelen en maakt een plan van aanpak. Tijdens de begeleiding komen we terug op deze doelen en sluiten we deze aan bij de leerstrategieën die de leerling tijdens de training heeft geoefend.

 

Persoonlijke benadering: KNAP! biedt positieve en persoonlijke begeleiding in een veilige omgeving. We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt bij KNAP! Tijdens de pauze is er ruimte voor ontspanning en gezelligheid. Per 5 leerlingen is er minimaal één begeleider. Gedurende de dag nemen begeleiders en leerlingen het gemaakte huiswerk en de planning voor de komende dagen door. Daarnaast wordt gekeken wanneer er door KNAP!-ontwikkelde oefentoetsen worden gemaakt.

 

Leren plannen: Veel leerlingen lopen vast in het plannen van huiswerk, leren voor toetsen en het inschatten van de hoeveelheid leerstof. We gaan actief werken aan de planvaardigheid van de leerling en het structureren van de leerstof o.a. door middel van het online programma Study Assist. U en uw kind kunnen ook thuis inzien welk huiswerk er gemaakt moet worden.

 

Professionele begeleiding: Iedere dag is er een team van huiswerkbegeleiders, MILS-coaches, Purple Monkey-trainers en bijlesdocenten aanwezig om begeleiding op maat te bieden. De begeleiders hebben goede vakinhoudelijke kennis en zijn door ons getraind om te werken volgens de KNAP!-werkwijze. Daarnaast beschikken wij over een team van remedial teachers, orthopedagogen en psychologen.

 

Locaties: Onze locaties zijn bewust buiten de school gevestigd zodat uw kind op weg naar KNAP! het hoofd leeg kan maken en met frisse energie kan beginnen aan het huiswerk. Er is een ruimte met woonkamergevoel, stiltelokalen, groepsruimtes en kleine ruimtes voor één-op-één begeleiding.