Leervoorkeurentest

Iedereen leert op zijn of haar eigen manier. Bij KNAP! bieden we de mogelijkheid om te ontdekken op welke manier uw kind het beste leert door de afname van een leervoorkeurentest: Meer Inzicht in LeerStrategieën (MILS).

 
Verschillende leervoorkeuren

Uit de leervoorkeurentest volgt een duidelijke leervoorkeur waarmee wij samen met de ouders en de leerling inzicht krijgen in de leervoorkeuren van de leerling. We kijken welke leerstrategie goed bij de leerling past maar ook wat nog verder ontwikkeld kan worden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand hoog scoort op tekstverwerken en snel leert uit een boek, maar een lage auditieve score heeft en dus weinig oppikt uit gesproken informatie. Andere kinderen hebben veel beweging nodig. De MILS geeft inzicht in zes verschillende leervoorkeuren: luisterknap, woordknap, stappendenken, beweging nodig, beeldknap- en samen leren.

Begeleiding met leerstrategie

De begeleiding bij KNAP! wordt afgestemd op ieders individuele leervoorkeur. We hebben alle hulpmiddelen in huis om kinderen te helpen bij hun leerstrategie, zoals een wiebelkussen en speciale koptelefoons. Daarnaast geven we tips hoe uw kind leerstrategieën ook op school kan inzetten. Door het ontdekken van de eigen leerstijl en leerstrategie ontstaat er meer zelfvertrouwen, een ontspannen houding en een gedegen studieaanpak.

  • De MILS leervoorkeurentest is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar
  • De uitkomst wordt door de MILS-coach toegelicht en samen wordt er gekeken naar wat de best werkende leerstrategie voor het kind is
  • De MILS-coach beveelt passende hulpmiddelen aan
  • Aan het einde van de sessie wordt er een persoonlijk verslag opgesteld

Deze test wordt afgenomen door een gecertificeerde MILS coach.

 

6 Leervoorkeuren

Nadat de MILS (Meervoudige Intelligentie Leerstrategieën) is afgenomen, volgt een duidelijk leervoorkeur profiel waarmee wij, de ouders en de leerling zelf inzicht krijgen in de leerstrategieën van de leerling. De MILS geeft inzicht in zes verschillende leerstijlen: luisterknap, woordknap, stappen denken, beweging nodig, beeldknap en samen leren.

De MILS is een multimediaal onderzoek ontwikkeld door Bureau van Bodegom. De items van de test zijn verdeeld over de zes leervoorkeuren. Voor elke leervoorkeur kan een score behaald worden tussen 0 en 36 punten. De gemiddelde score die de leerling kan halen is 16. Score 16 betekent dat de leerling geen speciale voorkeur heeft voor deze manier van leren, maar er ook geen moeite mee heeft. Een hoge score geeft aan dat de leerling sterke voorkeur(en) heeft voor een leervoorkeur.

 

Voorbeeld van een MILS profiel:

mils profiel voorbeeld

 

De 6 leervoorkeuren:

Het onderdeel woordknap geeft aan hoe snel of goed een leerling de informatie van geschreven tekst opneemt en hoe gemakkelijk de leerling leert door informatie op te schrijven.

Het onderdeel luisterknap geeft aan hoe snel of goed een leerling de informatie van gesproken tekst opneemt en in hoeverre de leerling het prettig vindt om de informatie auditief op te nemen.

Het onderdeel beeldknap geeft aan hoe snel of goed een leerling de informatie van beeld zoals plaatjes, filmpjes en foto’s opneemt en in hoeverre de leerling beeld als ondersteunend of juist als storend ervaart bij het leren.

Het onderdeel stappen denken geeft aan welke structuur een leerling prettig vindt bij het leren. De score geeft aan of iemand graag in kleine stapjes of juist vanuit het grotere geheel leert.

Het onderdeel beweging nodig geeft aan of de leerling veel of weinig beweging nodig heeft bij het opnemen van kennis en hoe lang de leerling in staat is geconcentreerd te werken en leren.

Het onderdeel samen leren geeft aan of de het prettig vindt om samen met een ander te leren of juist liever individueel aan de slag gaat.