Examenbegeleiding

Goed voorbereid de examens in met de Examenbegeleiding

Het examenjaar is voor iedere leerling meestal het spannendste jaar op de middelbare school. Waar voorheen voornamelijk de focus lag op het maak- en leerwerk op de korte termijn draait nu alles om het plannen en leren voor de lange termijn voor het Centraal Schriftelijk Examen. In het examenjaar worden er opeens andere vaardigheden verwacht die voorheen niet nodig waren. Met de examenbegeleiding bij KNAP! wordt de leerling goed voorbereid.

Examenbegeleiding

Examenbegeleiding, hoe doen we dat?

Om leerlingen goed voor te bereiden op de examens leert uw kind in de examenbegeleiding plannen voor tentamens en examens. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met het profielwerkstuk, het lezen van boeken, vakken die gedurende het jaar extra aandacht behoeven en plannen we zoveel mogelijk vooruit. Zo wordt er een goede basis gelegd en is er voldoende ruimte voor herhaling en oefening met de leerstof voor de centraal examens.

In het examenjaar wordt er een beroep gedaan op alle kennis van de voorafgaande jaren en moeten er opeens grote lappen tekst geleerd worden. Daarom bespreken we na het leren de studiestof samen door en controleren we de aanwezige kennis bij de leerling. Een ander belangrijk onderdeel van de examenbegeleiding is het maken en daarna nabespreken van oefenexamens. Aan de hand van deze oefenexamens worden nieuwe aandachtspunten en doelen opgesteld.

Met behulp van onze eigen methode ‘De KNAP! Leerroute’ leren wij uw kind daarnaast belangrijke plan- en studievaardigheden die zowel tijdens het examenjaar als tijdens de latere studie van pas komen! De leerroute is geïntegreerd in onze dagelijkse begeleiding. Zo kan de leerling de nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden direct toepassen in de praktijk en staat er niets meer in de weg om het examenjaar met succes af te sluiten!

Aan de slag met de Examenbegeleiding!

Gratis proefdag bij KNAP!

We vinden het belangrijk dat de leerling achter de keuze staat om bij KNAP! te starten. Daarom mag de leerling altijd vrijblijvend een gratis proefdag komen volgen om een goed beeld van de begeleiding te krijgen en de sfeer te proeven! Tijdens deze proefdag draait de leerling actief mee in de begeleiding, laten we het online planprogramma zien en gaan we meteen aan de slag met het schoolwerk dat de leerling meeneemt.

Klaar voor de start!

Tijdens het telefonische startgesprek bespreken we de doelen van de leerling en ouders. We bespreken hoe het traject er uit komt te zien op basis van de gestelde doelen en persoonlijke voorkeuren. In de eerste begeleidingsweek nemen we bij de leerling een leervoorkeurentest af. Ouders ontvangen hiervan een uitgebreid verslag.

De begeleiding

Tijdens de KNAP! dag gaan we aan de slag met het plannen voor de tentamens en examens. Daarnaast maakt de leerling het maak- en leerwerk, oefent met oefenexamens en reflecteert op de behaalde resultaten. Door middel van de KNAP! Leerroute oefent de leerling met de studievaardigheden die nodig zijn in het examenjaar. Daarnaast gaat de leerling aan de slag met oefenexamens en worden ook deze daarna besproken.

De KNAP leerroute

Aan de hand van het online programma PIENTER gaan we aan de slag met alle onderdelen die de leerling nodig heeft om succes op school te kunnen behalen. Onderwerpen van de modules zijn onder andere het handig en slim plannen van het huis- en leerwerk, studievaardigheden zoals samenvatten en woordjes leren maar ook de eigen motivatie en concentratie komen aan bod. Na afronding van de leerroute heeft de leerling alle kennis en vaardigheden op zak om zijn eigen leerproces met succes te kunnen sturen.

Voortgang

De ouder ontvangt na elke KNAP! dag een terugkoppeling per mail. Zo bent u direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Naast deze dagelijkse terugkoppeling hebben we natuurlijk telefonisch contact om de voortgang met elkaar te bespreken.

Successen behalen!

Na het volgen van de examenbegeleiding heeft de leerling naast een geslaagd examenjaar een goede basis gelegd om met succes het eigen leerproces te sturen bij zijn of haar vervolgopleiding!

Handig om te weten!

  • Inclusief een handige leervoorkeurentest
  • Inlog en gebruik van het online plansysteem HOMi voor ouder en leerling
  • De minimale afname voor de Examenbegeleiding is bij 3 of 4 KNAP! dagen per week 3 maanden en bij 2 KNAP! dagen per week 4 maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Plan- en leerbegeleiding kunt u contact opnemen met één van onze locaties. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Tarieven

Meer informatie over de kosten van de examenbegeleiding kunt u vinden op de tarievenpagina.