Leervoorkeurentest

Iedereen leert op zijn of haar eigen manier. Bij KNAP! bieden we de mogelijkheid om te ontdekken op welke manier uw kind het beste leert door de afname van een leervoorkeurentest: Meer Inzicht in LeerStrategieën (MILS).

De MILS is een multimediaal onderzoek ontwikkeld door Bureau van Bodegom. De items van de test zijn verdeeld over zes leerstijlen: woordknap, luisterknap, beeldknap, stappen denken, beweging nodig en samen leren. Uit de test komt naar voren voor welke onderdelen uw kind een hoge, gemiddelde of juist lage voorkeur heeft.  Een hoge score geeft aan dat de leerling een sterke voorkeur heeft en dat het gebruik van deze leerstijl een voorwaarde is om te kunnen leren.

Aan de hand van het leervoorkeurenprofiel bespreken we de best passende leerstrategieën voor uw kind. U ontvangt daarnaast ook een uitgebreid verslag met per leerstijl een lijst met handige tips en adviezen passende bij de voorkeur van de leerling.

 

Hoe ziet de leervoorkeurentest er uit?

  • De leervoorkeurentest is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar
  • De afname inclusief nabespreking duurt één uur
  • De uitkomst wordt toegelicht en samen wordt bekeken welke leerstrategieën het kind het beste kan gebruiken
  • Aan het einde van de sessie wordt een persoonlijk verslag opgesteld en toegestuurd

 

Tarieven

Meer informatie over de kosten van de MILS Leervoorkeurentest kunt u vinden op de tarievenpagina.

 

 

Voorbeeld van een profiel:

mils profiel voorbeeld

 

 

De zes leervoorkeuren:

MILS Luisterknap

Het onderdeel luisterknap geeft aan hoe snel of goed een leerling de informatie van gesproken tekst opneemt en in hoeverre de leerling het prettig vindt om de informatie auditief op te nemen.

MILS Woordknap

Het onderdeel woordknap geeft aan hoe snel of goed een leerling de informatie van geschreven tekst opneemt. De score geeft aan hoe vaak iemand met een tekst aan de slag moet gaan om de geschreven informatie zo te onthouden dat hij of zij een voldoende haalt.

MILS StappenDenken

Het onderdeel stappen denken geeft aan welke structuur een leerling prettig vindt bij het leren. De score geeft aan of iemand graag in kleine stapjes of juist vanuit het grotere geheel leert.

MILS Beweging nodig

Het onderdeel beweging nodig of beweegknap geeft aan of de leerling veel of weinig beweging nodig heeft bij het opnemen van kennis en hoe lang de leerling in staat is geconcentreerd te werken en leren.

MILS Beeldslim

Het onderdeel beeldknap geeft aan hoe snel of goed een leerling de informatie van beeld zoals plaatjes, filmpjes en foto’s opneemt en in hoeverre de leerling beeld als ondersteunend of juist als storend ervaart bij het leren.

MILS Samen leren

Het onderdeel samen leren geeft aan of de het prettig vindt om samen met een ander te leren of juist liever individueel aan de slag gaat.