Citotraining

Scoort uw kind op de Cito toetsen anders dan op de methode toetsen? Weet uw kind niet hoe hij of zij de vragen van de Cito’s moest aanpakken? Is uw kind vaak zenuwachtig bij toetsen? Dan kan het helpen om hiermee te oefenen.

De vraagstelling van de Cito is anders dan die van de methodetoetsen. Als gevolg hiervan hebben sommige kinderen problemen bij het maken van de toets. Daarom oefenen we bij KNAP! met het oplossen van Cito opgaven, bieden we de kinderen een helder stappenplan en leren we de kinderen omgaan met stress. Hierdoor kan uw kind de toets met meer zelfvertrouwen maken.

Cito Training KNAP

Wat houdt de citotraining in?

Tijdens de citotrainingen worden diverse soorten leerstof, kennis en vaardigheden behandeld. De training duurt één uur per keer en vindt wekelijks plaats op een vaste dag en tijd. Heeft uw zoon of dochter snel een extra boost nodig voor rekenen, taal, begrijpend lezen of de Cito’s? Dan kan hij of zij bij ons terecht voor een kortdurende intensieve boost training in de schoolvakanties.

Unieke combinatie

Voor onze citotraining werken wij met een online leeromgeving met bijpassende werkbladen in combinatie met directe ondersteuning en uitleg door de begeleider. Bij aanvang vragen wij u door middel van het startformulier aan te geven met welke specifieke onderdelen van de cito er geoefend moet worden. Op basis hiervan krijgt uw kind uitleg en oefeningen aangeboden passend bij zijn of haar eigen niveau. Beheerst uw kind de nieuw geleerde vaardigheden? Super! Hij of zij gaat dan verder met het volgende onderdeel.

Citotraining

Oefenonderdelen training

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Bewerkingen
 • Schatten
 • Meten
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat
 • Spelling
 • Werkwoorden
 • Grammatica
 • Studievaardigheden

Terugkoppeling

Halverwege de periode ontvangt u van ons een update over de voortgang via de mail. Aan het einde van periode ontvangt u tevens een kort eindverslag. In dit verslag kunt u zien hoe het oefenen is gegaan en welke vooruitgang uw zoon of dochter heeft geboekt.

Voor wie?

Leerlingen van groep 5 t/m groep 8 die extra hulp bij de Cito kunnen gebruiken.

Wanneer?

Op iedere vestiging vindt de training op een vaste dag en tijd plaats. Uw dochter of zoon kan het gehele jaar instromen in de training. Bij uw vestiging kunt u meer informatie opvragen over de exacte data, tijden en het aantal beschikbare plaatsen.

Belangrijk om te weten:

 • De trainingen worden per periode tussen de schoolvakanties gegeven. Hieronder vindt u de verschillende periodes.
  Periode 1: week 36 t/m week 41
  Periode 2: week 43 t/m week 51
  Periode 3: week 2 t/m week 8
  Periode 4: week 10 t/m week 16
  Periode 5: week 19 t/m week 26
 • U kunt op elk gewenst moment starten met de training.
 • Er is geen training in de schoolvakanties.
 • In de schoolvakanties een korte en intensieve boost nodig voor de Cito? Kijk dan bij onze boost trainingen!

Wat heeft uw kind nodig?

Zien wij dat uw zoon of dochter meer hulp nodig heeft omdat hij of zij inhoudelijke kennis mist om de toets goed te kunnen maken of omdat er specifieke onderdelen zijn waarmee extra geoefend moet worden? Dan zullen wij u adviseren en doorverwijzen naar de KNAP! bijles voor basisschoolleerlingen of naar één van onze andere trainingen.

Tarieven

Meer informatie over de kosten van de Citotraining kunt u vinden op de tarievenpagina.