Van drijfveer tot doel in 3 stappen!

“Wat wil je graag bereiken, wat is jouw doel?”. Met deze vraag wordt elke leerling door ons uitgedaagd tijdens hun eerste KNAP!-dag. Door het stellen van deze vraag willen we de leerling in beweging zetten én het heft in eigen handen geven.

Ik wil het! 
Dat is dus stap 1; vaststellen waar de leerling bij KNAP! naar toe wil werken. We moedigen de leerling aan om tijdens het formuleren van het doel de zin te beginnen met “ik”. Hiermee benadrukken we dat het doel vanuit intrinsieke motivatie voort moet komen. Natuurlijk mogen ouders of een mentor een rol spelen in het vormingsproces, maar de interne drijfveer van de leerling moet leidend zijn om het doel te kunnen behalen. Deze ik-drijfveer zorgt ervoor dat het stukje eigenaarschap bij de leerling wordt vergroot; ik wil het, dus doe ik het en zo bereik ik het!

Eindstreep
De uitdaging om te benoemen wat je wil bereiken vraagt heel wat van leerlingen. De leerling moet hierbij kritisch naar zichzelf kijken en aan de hand daarvan een plan van aanpak formuleren om meer uit zichzelf te halen. Bij stap 2 is het dan ook aan de leerling om te bedenken welke stappen hij of zij moet zetten om het doel te bereiken. Wat moet er allemaal gebeuren om de eindstreep te behalen? Hierbij moedigen we de leerling aan om de stappen klein te maken, voetje voor voetje, zodat het proces praktisch, realistisch én haalbaar is.

Obstakels
Maar wat als het anders loopt dan gepland? Dat kan inderdaad gebeuren, en daarom is stap 3 zo belangrijk. Tijdens deze stap is het aan de leerling om de obstakels te benoemen die de weg naar het doel kunnen versperren. Want door te leren om obstakels te benoemen gaat de leerling inzien dat het enkel maar obstakels zijn. Voor deuren die op slot zitten heb je ook alleen maar de sleutel nodig om ze weer te openen en voor wegen die afgesloten zijn is er altijd een alternatieve route. Soms duurt het even voordat je alle vakjes van je tas hebt doorzocht voor die sleutel of voordat Google Maps een nieuwe route heeft ingesteld, maar dat geeft niet. Met het doel voor ogen en de benodigde hulp en ondersteuning kom je er altijd!

Succesmomenten
Dat is dan ook precies waar we het doelen-stellen-moment mee afsluiten; hoe kunnen wij jou bij KNAP! helpen om dit doel te bereiken? We verwachten namelijk niet dat de leerling alle obstakels zelf weet te tackelen; hier denken we samen over na. We blijven de leerling ook herinneren aan het doel dat hij of zij zelf gesteld heeft. We benoemen het als we je zien afdwalen van jouw gestelde doel en vieren natuurlijk de succesmomenten met je mee!

Deze 3 stappen zorgen ervoor dat de leerling de sleutel en route tot succes helder voor ogen heeft en de doelen daarna met plezier gaat behalen!