Uniek zijn: de nieuwe standaard

Uniek zijn: de nieuwe standaard

“Iedereen leert op zijn eigen manier”. Een veelgehoorde uitspraak in het onderwijsveld. Er is steeds meer aandacht voor je eigenheid, je bijzonderheden en dat wat je uniek maakt. Geweldig natuurlijk, maar is dit te integreren in het toch redelijk starre onderwijssysteem, zoals we dat in Nederland kennen?

 

Als ouder van een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat, komen er veel nieuwe, onbekende zaken op je af. Van online systemen voor huiswerk, roosters en cijfers tot het digitaal laten overhoren van Franse woordjes. Er lijkt veel veranderd sinds je zelf van de middelbare school af bent, maar schijn bedriegt. Op school wordt meestal nog (te) weinig aandacht besteed aan studie- en leervaardigheden. Uitgegaan wordt van de ‘standaard’ leerling, die informatie verkrijgt door te luisteren naar de leerkracht, door de leerstof te lezen en huiswerk te maken.

 

‘Standaard’ leerlingen zijn er in groten getale, die zich met behulp van de door school aangereikte tools een weg weten te banen door de middelbare schoolperiode. Leerlingen die informatie minder goed opslaan door het lezen van hun boek of het luisteren naar de leerkracht hebben een andere leermethode nodig. Zo kunnen leerlingen die minder sterk zijn in het maken van aantekeningen en samenvattingen soms wél goed informatie verwerken middels een mindmap. Bij een mindmap wordt meer gebruik gemaakt van de rechterhersenhelft (onder andere door visualiseren en kleurgebruik). Door het gebruik van een mindmap wordt ook vlotter inzichtelijk wat de hoofd- en bijzaken van een tekst zijn. Andere leerlingen onthouden teksten beter wanneer het gesproken wordt (denk hierbij aan het gebruik van bijvoorbeeld Kurzweil of een fluistertelefoon).Terwijl de ene leerling goed zelfstandig leert, kan de ander behoefte hebben aan een studiemaatje. Van het samen uitpluizen van de stof steken sommige leerlingen veel op.

 

Vanuit sommige scholen wordt geadviseerd aan de leerlingen om na iedere 45 – 60 minuten even pauze te houden. Een erg goede tip…voor de ‘standaard’ leerling. Waar de meeste leerlingen na bovengenoemde periode het beste even 5 á 10 minuten ontspanning kunnen nemen, zal bij sommige scholieren de spreekwoordelijke concentratieboog na 20 minuten al niet meer gespannen staan. Ook voor dit onderdeel van studeren geldt: het blijft maatwerk.

 

 

Samenvattend kan gezegd worden dat het voor de leerling van belang is om te kijken naar zijn of haar persoonlijke leervoorkeuren. Iedereen leert namelijk op zijn eigen manier, elke leerling is uniek. Er is niet één goede manier van studeren. De aandacht voor het individu is er, in het onderwijsveld en in de media. De benodigde kennis ligt er, klaar om op grote schaal toegepast te worden. Laten we dan toch eindelijk eens onze kennis met z’n allen in de praktijk brengen, zodat alle jongeren zowel uniek, als een ‘standaard’ leerling kunnen zijn.

 

 

Bij KNAP! onderzoeken we met de MILS leervoorkeurentest wat het leervoorkeursprofiel van een leerling is.  Meer hierover kunt u lezen op https://nlknaple-zakowan.savviihq.com/onderzoek/mils-leerstijlentest/